Gratis verzendkosten binnen NL vanaf € 125

Afhalen in Vierpolders, bel: 0031 – (0)6 15010077

Verzend informatie

Afhalen bij Exclusivetrading.nl
U kunt vanaf heden ook uw bestellingen afhalen bij Exclusivetrading.nl.

Transportkosten Nederland

Exclusivetrading.nl levert, mits de site anders aangeeft, alle artikelen uit voorraad. Vanwege de steeds hogere kosten voor de verzending heeft Exclusive Trading besloten om voortaan op 2 dagen te gaan versturen, namelijk maandag en donderdag. Op deze manier kunnen we voorkomen dat we verzendkosten moeten verhogen of gaan rekenen op bestellingen boven de € 125,00. Deze blijven hierdoor nog steeds gratis, bestellingen onder de € 125,00 blijven ook in 2020 € 6,95 per bestelling ongeacht hoe groot de bestelling is. De bezorging vindt overdag plaats tussen 8.00 en 18.00 uur. 

De transportkosten voor andere landen buiten Nederland zijn als volgt:

 

Transportkosten Europa (prijzen zijn incl. 21% BTW)

Landen Prijs
   
België 8,95
Duitsland 8,95
Luxemburg 9,95
Frankrijk 15,00

 

Als uw land er niet bijstaat stuur dan een email naar info@exclusivetrading.nl en u krijgt direct antwoord hoeveel de verzendkosten bedragen voor uw land.

 

Voorwaarden bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien u producten koopt die op maat worden gemaakt of speciaal besteld zijn voor u, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.